Although Czech Americans have always shown their patriotism by learning English and becoming loyal citizens, it has recently become clear that something more is needed. Therefore, we submit to you this Czech version of our national anthem.


Náš Hymnus

Hvězdnatá Vlajka

Ach tak, mužeš vidět, při brzkém úsvitu
Jak my hrdě, salutujeme při posledním soumraku,
Jeho široké pruhy a svítící hvězdy, po celý těžký boj,
Přes hradby hledíme, byly galantně zvlněny
A rakety červeně září, granáty vybuchují ve vzduchu
Potvrdili noční pravdu, že prapor je stále zde
Ach tak, hvězdnatá vlajka ještě plapolá
Nad svobodným územím a domovem odvážnych.

Translated by Ota Farkas